1. Călătorul trebuie să respecte Condițiile Generale de Transport ale Cabritur, transportator pentru ruta Romania - Anglia și retur. Condițiile pot fi obținute gratuit, la cerere, în momentul eliberării biletului de călătorie.

2. Rezervarea locului nu include obligația efectuării transportului, această obligație intră în vigoare numai după achitarea integrală a biletului de călătorie; obținerea biletului confirmând însușirea și recunoașterea de către titular a Condițiilor Generale de Transport.

3. În momentul rezervării locului, călătorul trebuie să indice:

  • numele și prenumele
  • un nr. telefon sau adresa la care poate fi contactat
  • data plecării (eventual și cea a întoarcerii)
  • locul de plecare și locul de destinație (dacă eventual la întoarcere dorește să schimbe ruta-pentru a i se comunica și informații referitoare acestui aspect)

Locul pentru care s-a confirmat rezervarea trebuie achitat de călători până cel târziu în momentul plecării la microbuz.

4. Călătorul se obligă, să se asigure personal de valabilitatea pașaportului sau a cărții de identitate. În cazul în care, în timpul călătoriei pașaportul sau cartea de identitate se pierd sau devin invalide, călătorul trebuie să returneze transportatorului valoarea fiecărei pagube rezultate ca urmare a acestui fapt.

Transportatorul este îndreptățit, ca la cumpărarea biletului de călătorie să facă o copie a cărții de identitate sau a pașaportului persoanei respective pentru a o anexa documentelor sale.

Achitarea biletului de călătorie dă dreptul călătorului de a fi transportat pe ruta precizată pe bilet și retur în cazul achitării unui bilet dus-întors.

5. Călătorul are obligația să se prezinte la microbuz cu cel puțin 30 de minute înaintea plecării pentru a i se verifica documentele de călătorie, pentru a preda bagajul și pentru a-și ocupa locul rezervat; acest lucru este valabil chiar și pentru biletul cu dată fixă de întoarcere.

Locurile existente sunt atribuite în funcție de ordinea solicitării și de disponibilitate.

Călătorul este acceptat la transport numai dacă este în posesia unui bilet de călătorie corespunzător.

Transportatorul nu este obligat să aștepte călătorii întârziați peste orele de plecare, convenite conform planului de călătorie valabil, sau să accepte motivele întârzierii. În funcție de locurile libere, un călător întârziat va putea să-și reprogrameze călătoria la o dată ulterioară.

6. Biletele sunt valabile numai pentru datele de călătorie specificate. Modificările trebuie făcute în acord cu operatorul de transport prin emiterea unui bilet nou. Biletul pierdut sau deteriorat, fără exemplarul care atestă dreptul de a efectua călătoria, cu date incomplete, eronate, modificate sau cu data expirată nu este valabil, iar titularul va fi exclus de la transport, ori în situația în care solicită efectuarea călătoriei, va plăti tariful aferent acestuia.

7. Biletul de călătorie este nominal, nu este transmisibil și trebuie să fie prezentat personalului de serviciu al societății. Transportatorul nu răspunde de pierderea, furtul sau utilizarea neautorizată a biletului. Aceste bilete nu se înlocuiesc. Acest lucru este valabil și pentru deteriorarea datelor în cazul emiterii biletului electronic.

8. Biletul este nul și dă dreptul de a refuza transportul dacă: nu conține informațiile, semnătura și înregistrările necesare; dacă a fost deteriorat sau conținutul său a fost modificat sau e ilizibil; dacă termenul de valabilitate a biletului nu a început încă sau dacă a expirat; dacă a fost pierdut de călător.

9. Biletul de călătorie are o durată de valabilitate de 6 luni de la data plecării.

10. Prețul biletului este stabilit de tariful în vigoare de la data plecării și poate fi achitat, după caz în moneda țării de destinație sau în lei, la cursul comunicat de transportator, din ziua efectuării plății.

11. Pentru cererile justificate, contravaloarea biletului de călătorie se va returna titularului biletului, de către emitent astfel:

  • dacă călătorul dorește să își modifice ruta de întoarcere, din costul biletului i se va returna 50%, acesta urmând a achita contravaloarea noii rute alese
  • călătorului, care nu mai folosește biletul de retur, din costul biletului i se va returna 50%


12. Persoanelor, care doresc să călătorească la dus pe o rută și la întoarcere pe rută diferită, trebuie să menționeze acest aspect în momentul achiziționării biletului.

13. Copii cu vârstă mai mică de 2 ani beneficiază de transport gratuit (fără loc, fără dreptul la bagaj) iar cei între 2 și 9 ani beneficiază de o reducere de 20% și au dreptul la un bagaj. Solicitantul trebuie să facă dovada vârstei cu o copie a pașaportului sau a certificatului de naștere, care se reține la agenția vânzătoare.

14. În prețul biletului sunt incluse 2 bagaje în limita a 40 kg. Bagajele suplimentare și cele voluminoase se acceptă la transport numai în limita spațiului disponibil și plății  unei taxe suplimentare. Sunt interzise la transport animalele, obiectele care pot produce vătămarea pasagerilor, materialele inflamabile, explozivii, materii radioactive, otrăvitoare, rău mirositoare, arme de foc și obiecte ascuțite, stupefiante, droguri, țigări și produse din tutun precum și orice marfă de contrabandă sau alt gen de marfă care este interzisă de autoritățile vamale ale fiecărei țări tranzitate. În cazul în care bagajele unuia sau mai multor călători conțin lucruri pentru vămuirea cărora este necesară reținerea microbuzului mai mult de 1 oră, bagajele vor fi coborâte din autocar împreună cu deținătorul acestora, microbuzul și restul călătorilor continuându-și traseul conform graficului de călătorie.

15. Cabritur s.r.l., în calitate de transportator pentru ruta Romania - Anglia și retur,  nu răspunde pentru eventualele dispariții, deteriorări, înlocuiri ale bagajelor sau de lucrurile uitate în microbuz. Fiecare călător are obligația de a-și urmări bagajele, operatorul de transport nu își asuma răspunderea pentru eventualele probleme.

16. Toate pagubele cauzate de călător microbuzului, indiferent de motivul legal, obligă călătorul la înlocuirea totală a pagubei.

17. Călătorul este obligat să se conformeze legilor țării prin care călătorește, cu privire la documentele de intrare și ieșire, normelor vamale, fiscale sau administrative privitoare la persoane și bagaje. Transportatorul nu-și asumă responsabilitatea consecințelor în cazul în care călătorul nu se conformează acestor prevederi. În cazul întreruperii transportului din vina călătorului, biletul de călătorie își pierde valabilitatea, iar prețul nu se returnează.

18. Transportatorul nu răspunde pentru întreruperea cursei sau pentru întârzieri datorate condițiilor atmosferice, traficului rutier sau timpilor de așteptare în punctele de trecere a frontierei. Obligația de despăgubire, în aceste cazuri, inclusiv pentru daune ulterioare datorate acestor cauze, este exclusă. Dacă timpul de așteptare (întârziere) urmează a fi generat din culpa unui călător, acesta ne-îndeplinind condițiile de călătorie prevăzute de normele vamale fiscale, administrative în vigoare, călătorul în cauză nu mai este acceptat la transport în continuare (contractul de transport se reziliază), microbuzul urmând a continua deplasarea. De asemenea contravaloarea biletului de călătorie pe parcursul respectiv nu se mai restituie, întrucât călătorul nu a putut continua călătoria din culpa sa.

19. Fumatul în microbuz, precum și consumul de băuturi alcoolice sunt strict interzise.

20. Fiecare călător are obligația de a emite pretenții pentru neîndeplinirea transportului conform contractului, în termen de 10 zile după încheierea contractului. După expirarea acestui termen nu se mai pot emite pretenții decât în cazul în care călătorul nu a putut respecta termenul limită din motive independente de el. Pretențiile rezultate din transport se prescriu la un an după încheierea respectivei călătorii. Pentru a evita neplăcerile, Cabritur s.r.l. recomandă încheierea unei asigurări internaționale de sănătate precum și a unei asigurări de bagaje și de accident înainte de începerea călătoriei.

21. Plângerile pot fi înaintate la tribunalul de la sediul transportatorului. Pentru plângerile transportatorului împotriva unui călător este uzuală reședința acestuia, cu condiția că acesta nu este antreprenor sau o persoană care să își fi mutat domiciliul sau reședința obișnuită într-o țară străină după încheierea contractului sau al cărui domiciliu sau reședință nu este cunoscută în momentul înaintării plângerii. În aceste cazuri, sediul competent este sediul transportatorului. Lipsa de valabilitate a unora dintre dispoziții nu duce la lipsa de valabilitate a Contractului de călătorie sau a celorlalte dispoziții.

22. În caz de litigiu, călătorul nu poate invoca necunoașterea clauzelor contractelor de Transport (Condițiile Generale de Transport).

Prezentele Condiții Generale de Transport au fost reactualizate de către Cabritur s.r.l. și intra în vigoare de la 01.04.2016.

Te rugăm să verifici și informațiile referitoare la restricții la transportul coletelor precum și prețul transportului coletelor în Anglia sau în Romania.

Rețele sociale

Contact

Copyright © 2011-2021 Cabritur s.r.l.
Str. Constantin Brâncoveanu nr. 4
727460 Rădășeni - Suceava
CUI: RO29237693 Nr. R.C.: J33/948/2011
Protecția datelor - GDPR
Proudly made by ACI